Nyt kolesterolmål ved arveligt forhøjet kolesterol

Arveligt forhøjet kolesterol (FH) er en udbredt og farlig sygdom. FH kan dog behandles, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på sit kolesteroltal. Og anbefalingerne for, hvor højt kolesteroltallet må være, er blevet ændret.

Har du udover arveligt forhøjet kolesterol også en anden såkaldt risikofaktor som forhøjet blodtryk eller diabetes, skal dit kolesteroltal (LDL-kolesterol) i dag være under 1,8 mmol/l. Sådan lyder de seneste anbefalinger fra de danske hjertelægers faglige sammenslutning, kaldet Dansk Cardiologisk Selskab.

Årsagen til de nye anbefalinger skal ses i lyset af en række videnskabelige undersøgelser, der viser, at blodpropper i hjertet kan forebygges ved at få kolesteroltallet ned. Når man sænker sit LDL-kolesterol med 1 mmol/l, sænker man samtidig risikoen for at få en blodprop med hele 20-22 procent. Og det gælder for hver enkelt mmol/l, man formår at sænke sit kolesteroltal. Altså både hvis man sænker niveauet fra eksempelvis 5 til 4 og fra 2 til 1.

Man kan ikke mærke, at man har arveligt forhøjet kolesterol. Sygdommen kan kun opdages ved, at man får målt sit kolesteroltal via en blodprøve. Det betyder, at der er en stor gruppe danskere, som har denne usynlige sygdom, men som altså ikke er diagnosticeret.


Mange risikerer blodpropper i hjertet

Merete Heitmann er overlæge på Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Hun fortæller til Hjerteinfo, at kun omkring 12-15% procent af dem, der har arveligt forhøjet kolesterol, er klar over det. Altså har rigtig mange danskere sygdommen uden at vide det. Og samlet anslår Merete Heitmann, at mindst 23.000 danskere har arveligt forhøjet kolesterol.

”Rigtig mange har en øget risiko for blodpropper i hjertet på grund af arveligt forhøjet kolesterol. Nyere undersøgelser har vist, at det er gavnligt at få kolesteroltallet endnu længere ned, end vi tidligere har stilet mod. Hvis man også har andre risikofaktorer som diabetes eller højt blodtryk, er det rigtig vigtigt at få kolesteroltallet endog endnu længere ned. Så vi kan helt klart reducere antallet af personer, der forventeligt vil få en blodprop i hjertet og dermed også redde menneskeliv,” fortæller Merete Heitmann.

Kend dit kolesteroltal

Hvis en i din nære familie har arveligt forhøjet kolesterol - eller har haft en blodprop i hjertet i en tidlig alder, kan det kun anbefales, at du tager kontakt til din læge, så det kan blive undersøgt, om du også har arveligt forhøjet kolesterol. 

”Hvis man har FH og ikke er klar over det, kan sygdommen første gang vise sig som en blodprop i hjertet, og vi ser det desværre hos personer helt ned i 30-års alderen,” siger Merete Heitmann og uddyber, at patienter med arveligt forhøjet kolesterol nemt kan behandles. Der er dog lang vej igen for at finde de mange danskere med FH.

”Har man en i familien der har haft en blodprop i hjertet i tidlig alder eller anden hjerte-kar-sygdom i tidlig alder, så skal man overveje, om arveligt forhøjet kolesterol kan være årsagen. Der er rigtig mange, vi ikke har opdaget, og det er meget vigtigt, at vi finder de patienter. Det vil redde liv,” pointerer Merete Heitmann.  

Hvis du ikke har andre risikofaktorer end arveligt forhøjet kolesterol, skal dit LDL-kolesterol ifølge danske guidelines være under 2,6 mmol/l. Dog er de europæiske guidelines endnu mere stringente, og anbefaler et LDL-kolesterol under 1,8 mmol/l.

Frygtet sygdom har mange navne

Det kendte ordsprog om at kært barn har mange navne, kan omskrives i en mere alvorlige henseende. Nemlig: Frygtet sygdom har mange navne. Arveligt forhøjet kolesterol betegnes nemlig også familiær hyperkolesterolæmi eller blot FH.