Dit kolesteroltal skal længere ned

- hvis du har haft en blodprop i hjertet

Har du haft en blodprop i hjertet, skal dit LDL-kolesteroltal under 1,4 mmol/l. Sådan lyder de seneste lægelige anbefalinger. For jo lavere dit LDL-kolesterol er, des mindre er risikoen for en ny blodprop.


De nye kolesterol-anbefalinger på 1,4 mmol/l er en endog ganske kraftig reduktion. Tidligere var anbefalingen nemlig 1,8 mmol/l - så der er tale om en ændring på hele 22 procent. Og man bør tage de nye anbefalinger til efterretning, for risikoen ved for meget kolesterol i blodet er en ny blodprop.

Hvert år rammes ca. 8000 danskere af en blodprop i hjertet, men hos en del kunne blodproppen forebygges - for eksempel hvis man opdager flere personer med arveligt forhøjet kolesterol.

”Det er vigtigt at kende sit kolesteroltal, og hvis der er tidlig hjertesygdom i familien, bør man gå til lægen og få et helbredstjek, og herunder få målt sit kolesteroltal. For højt kolesterol kan nemlig føre til blodpropper, men blodpropper kan forebygges ved den rette indsats,” siger Merete Heitmann, der er overlæge på Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.


Nogle er svære at behandle

I hjerteinfos interview med Merete Heitmann fortæller hun, at det ikke er alle i behandling, der kan nå det nye anbefalede mål på 1,4 mmol/l. Hos dem kunne det være en mulighed at behandle med medicin, der kaldes PCSK9-hæmmere. Det er antistoffer, som sænker LDL-kolesterol med op mod 60%. Det er dog kun en mulighed, hvis LDL-kolesterol niveauet fortsat er over 3-3,5 mmol/l under maksimal behandling med anden kolesterolsænkende medicinering. Disse grænser er sat af medicinrådet - også ud fra et økonomisk synspunkt.

”Det betyder, at de patienter, der tidligere har haft en blodprop i hjertet, og har et LDL-kolesterol niveau i intervallet fra 1,4 til 3-3,5 trods maksimal behandling med gængs kolesterolsænkende medicin ender i et ”lack”, hvor de ikke kan tilbydes disse PCSK9-hæmmere. Jeg synes, det er på tide, at medicinrådet revurderer deres vejledninger i forhold til hvilke patienter, der skal tilbydes PCSK9-hæmmere,” siger Merete Heitmann.

Det er veldokumenteret, at jo mere man kan sænke LDL-kolesterol niveauet, des flere blodpropper i hjertet kan forebygges. Og har man tidligere haft en blodprop i hjertet, vil lavere LDL-kolesterolniveau også betyde, at man nedsætter risikoen for, at patienterne får endnu en blodprop i hjertet.

”Det er fire år siden, medicinrådet kom med deres vejledning om, hvilke patienter, der kan tilbydes PCSK9 hæmmere, og siden er der kommet megen ny viden til. Vi revurderer vores lægefaglige vejledninger årligt på baggrund af den nyeste evidens på området. Vi er selvfølgelig ikke blinde for økonomien, da disse præparater er dyre, men det ville være ønskværdigt, om også medicinrådet revurderede deres anbefalinger jævnligt. Det ville forventelig komme patienterne til gode," pointerer Merete Heitmann.