Blodprop i hjertet

En blodprop i hjertet kaldes også et akut myokardie infarkt (AMI) eller akut koronart syndrom (AKS).

Hvis du kender til symptomerne og får den rigtige behandling, kan du få et godt liv efter en blodprop i hjertet.

En blodprop i hjertet skyldes en forsnævring i kranspulsåren uden på hjertet. Denne forsnævring skyldes aflejringer af fedt, kolesterol eller kalk fra blodet. Aflejringerne medfører, at der dannes en prop af blod, hvilket stopper ilttilførslen til hjertet.

En blodprop i hjertet kan også skyldes krampe i kranspulsåren som følge af stress, smerter, kulde, narkotika eller rygning. En tredje, men sjælden årsag til en blodprop i hjertet er en rift på kranspulsårerne.  


Symptomer
Symptomerne ved en blodprop i hjertet er ikke ens for alle. En blodprop medfører dog oftest hjertekrampe eller store smerter i brystet. En blodprop i hjertet kan imidlertid også føre til smerter i mave, arme, hals og kæbe.

Andre symptomer ved en blodprop i hjertet kan være svimmelhed, ubehag, åndenød, besvimelse, opkastning og angst.

Ved symptomer på en blodprop i hjertet skal man straks ringe 112.Undersøgelser
Der er forskel på, om man har en stor eller lille blodprop i hjertet. Det afgøres via et elektrokardiogram (EKG).

I ambulancen tages et EKG, som sendes til et hjertecenter. På hjertecentret afgøres det, om det er en stor eller lille blodprop.

Hvis det er en stor blodprop i hjertet, gennemgår man en akut røntgenundersøgelse af kranspulsårerne. Og ofte får man foretaget en akut ballonudvidelse (PCI). I mere sjældne tilfælde kan det være nødvendigt med en bypass-operation.

Mindre blodpropper i hjertet konstateres via en blodprøve. Hvis blodprøverne viser tegn på en blodprop i hjertet, vil du som oftest få foretaget en røntgenundersøgelse af kranspulsårerne.    

Efter en blodprop i hjertet får man altid foretaget en ultralydsscanning af hjertet for at konstatere, om hjertet har taget skade, og om pumpefunktionen er påvirket. Dette kaldes hjertesvigt.


Behandling
Jo tidligere man opdager en blodprop i hjertet, des bedre er mulighederne for at komme sig. Og tidlig behandling af en blodprop i hjertet kan forebygge eller begrænse skaden som følge af blodproppen.

Efter en blodprop i hjertet er der gode muligheder for behandling. Både med medicin og via genoptræning.

Behandlingen indledes med blodfortyndende medicin, ilt og nitoglycerin for at øge blodtilførslen til kranspulsåren. Udover den blodfortyndende medicin gives efterfølgende også kolesterolsænkende medicin og betablokkere. Betablokkere sænker pulsen, ligesom de reducerer den mængde blod, hjertet pumper ud. Det betyder at blodtrykket falder, og at hjertet skal arbejde mindre.

Alt efter om hjertet har taget skade som følge af blodproppen, kan man også få yderligere behandling.

Efter en blodprop i hjertet er det vigtigt at få den rigtige genoptræning. Man kan enten genoptræne på hospitalet eller i kommunalt regi.


Livet efter en blodprop
Motion er vigtigt i forhold til næsten alle hjerte-kar-sygdomme. Når hjertet er sundt og veltrænet, har det lettere ved at klare belastninger. Er du i god form, er mange ting nemmere, hvilket giver højere livskvalitet og bedre velvære.

Motion kan forebygge hjertesygdomme - og udviklingen af allerede eksisterende hjertesygdomme. Og så snart din læge har sagt god for det, kan du begynde at motionere. Er du ikke vant til at røre dig så meget, er det vigtigt at lægge roligt ud.


Hjertesund kost
Når du har en hjerte-kar-sygdom, er det vigtigt at spise hjertesundt.
Sund mad kan nemlig forebygge, at sygdommen udvikler sig yderligere, ligesom den rette kost kan have en positiv indvirkning på forhøjet kolesterol og/eller for højt blodtryk. 

Rygning
Det er veldokumenteret, at rygning skader hjertet, og rygestop vil gøre en stor forskel, hvis du har en hjerte-kar-sygdom.